نصب شبکه

نصب و راه اندازی شبکه 

در همه ی سیستم های خانگی و سیستم های شرکت های بزرگ و کوچک و کارخانجات نیاز به دسترسی به اینترنت و به اشتراک گذاری انواع فایل ها وجود دارد، که به کمک فن آوری شبکه یا Lan این امر محقق می یابد. این مقاله برای آشنایی بیشتر با شبکه و از جمله راه های نصب و راه اندازی آن است.

فرم درخواست تماس برای خدمات شبکه !