کیا شبکه

  • شرکت هزاره سیستم پویا به شماره ثبت 593963

  • خدمات شبکه در تهران

  • خدمات اکتیو و پسیو شبکه

  • پشتیبانی شبکه شرکت، دانشگاه، مدارس و …

  • عیب یابی فوری شبکه و دوربین های تحت شبکه

  • عقد قرارداد رسمی و غیر رسمی شبکه

فرم درخواست تماس برای خدمات شبکه !